Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
162. Salvius an Gyldenklou Osnabrück 1648 Februar 28/März 9

[p. 295] [scan. 351]


1
–/ 162 /–

2

Salvius an Gyldenklou


3
Osnabrück 1648 Februar 28/März 9

4
Eigh. Ausf.: DG 12 fol. 362 (Beilage zu Nr. 160).

5
Stand der Verhandlungen in den Reichsangelegenheiten und Hoffnung auf baldigen Frieden,
6
wenn nicht Frankreich wegen der strittigen drei Fragen den Abschluß gefährdet.

7
Huru iustitiae puncten är afhulpen, hafver Eders Majestät sedt af vår förre
8
relation. Authonomiae puncten hafve vij idagh förhaft. I den 12. § äre tres
9
gradus, den första blifver, nemligett ubi evangelicae religionis servitium pu-
10
blicum vel privatum var anno 1624, ther skal thet härefter blifva. The andra
11
tvenne gradus volunt catholici in unum contrahere et tribus tamen annis de-
12
terminare . Den 13. § om Erflanden, ther vil Käijsaren platt inthet vidare til-
13
låta än i thet tryckta instrumentet finnes, imo ne quidem pati ut per additam
14
reservationem remittamus hanc rem vel ad comitia vel alio, ut ibi interce-
15
dendo vel recommendendo Caesarem ad leniorem declarationem corona et
16
evangelici disponent. Haec etsi dura videantur, tamen ordines evangelici po-
17
tius acceptabunt quam ut bellum ulterius continuari patiantur. Videntur ta-
18
men nolle hanc praetensionem plane remittere, sed instrumento (si non pacis)
19
saltem alio sibi reservare potestatem alterius ea de re cum Caesare agendi vel
20
in proximis comitiis vel alibi. Men efter thet blifva i iusticiae puncten til 6
21
eller 8 evangelische Rijkshåffrådh bevilljade, hvilka billigt mosta hafva exerci-
22
tium religionis saltem privatum och honestum locum sepulturae, så kunne
23
fuller caesareani thet icke heller bevillja, men thet remittera the lijkväl til
24
Rijksdagen cum bona spe quod de exercitio per provincias Caesaris, ut dic-
25
tum , admittere nolunt defectu mandati, imo potius ab mandatum prohibito-
26
rium komma vij genom denne puncten. Så står landgrefvinnans och militiens
27
puncter igen. Iis decisis nihil putatur pacem remorari posse nisi Galli (om 1.
28
Lottringens och 2. Burgunds comprehension och 3. assistentien, quam Caesar
29
Hispano vult praestare) exitum fecerint difficiliorem, id quod status Imperii
30
valde metuunt. Queso igitur, quid eo casu nobis faciendum sit. Caesar et Im-
31
perium urgebunt nos ad subscribendum instrumento etiam sine Gallis vel
32
coniunctionem contra nos molientur. Sed utinam nostra bene decisa essent,
33
speramus Gallos ad subscribendum quoque induci posse, inventis Gallicorum
34
gravaminum aequis remediis.

Dokumente