Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
118. Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius Stockholm 1648 Januar 15/25

3
[ 103 ] / 118 / [ 132 ]

4

Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius


5
Stockholm 1648 Januar 15/25

6
Kopie: RR (sv) fol. 26’–27.

7
Schlechter Gang der Friedensverhandlungen, dem nur durch einen militärischen Erfolg abgehol-
8
fen werden könnte. Berücksichtigung der Satisfaktionen für die Soldateska.

9
Vij hafve fåedt Edre bref af then 26. passato, I och deraf såväl som det hoos-
10
fogade protocollet sedt, hvadh spegelfächtningh vederparten hafver och bru-
11
ker i tractaterne, och hvadh ringa hopp ähr till att få fridh, uthan måste afbij-
12
das något godt och lyckosampt streck af armeen. Vij vetthe Eder hervidh
13
förde actioner inthet till förbättra, men vele Eder hafva förmante, att I inhae-
14
rere themsamma alt vijdare och den instruction och ordre, vij Eder hafve gif-
15
vit , bärandes åhuga om soldatescans contentement, att den icke blifver till-
16
baka satt och oerörtradt. I det öfrige önska vij lycka och vällsignellse af Gudh
17
den högste till detta svåre och höge värcket.

Dokumente