Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
160. Johan Oxenstierna und Salvius an Königin Christina Osnabrück 1648 Februar 28/März 9

5
–/ 160 / [ 184 ]

6

Johan Oxenstierna und Salvius an Königin Christina


7
Osnabrück 1648 Februar 28/März 9

8
Ausf.: DG 12 fol. 319.

9
Aufschiebung des Berichts über laufende Sachen. Avisen.

10
Effter åtskillige saker nu concurrera här för oss tillsamman, om hvilke vij
11
denne gången intet så utförligen, som det behöfves, kunna giöra Eders Kong-
12
liga Maijestätt underdånig berettelsse, så förorsakes vij at spara det till här-
13
näst , då vij intet skole underlåta att effterkomma vår plicht och underdånige
14
skyllighet. Imedlertijd foge vij här hoos de tidender vij hafva om armeerne
15
och krigzväsendet.


16
Beilagen in DG 12:


17
322–325 Auszüge aus dem Instrumentum pacis betr. die Religionsgravamina. o. O. u. Tag

18
326–328’ Abmachungen der kaiserlichen und ständischen Gesandten mit Salvius betr. die
19
Justizreform. Osnabrück 1648 Februar 21/März 2

20
329–330’ Die schwedischen Gesandten an Servien. Osnabrück 1648 Februar 23/
21
März 4 (Nr. 154)

22
331–334 Servien an die schwedischen Gesandten. Münster 1648 [Februar 27]/März 8
23
(Nr. 159)

24
335–361’ Avisen

25
362 Salvius an Gyldenklou betr. die Justizpunkte. Osnabrück 1648 Februar 28/März 9
26
(Nr. 162)

Dokumente