Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
6. Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius Stockholm 1647 Oktober 1/11

14
–/ 6 /–

15

Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius


16
Stockholm 1647 Oktober 1/11

17
Kopie: RR (sv) fol. 2804’–2805.

18
Vertretung der Interessen der zu den schwedischen Quartieren gehörigen Grafschaft Lippe.

19
Såsom administratoren och förmynderen af grefveskapet Lippe, grefven till
20
Leinigen

28
Graf Simon Philipp zur Lippe (1632–1650) regierte seit 1636 bis 1643 unter der Vormund-
29
schaft seiner Mutter Catharina von Waldeck-Wildungen, 1643–1650 unter der des Grafen
30
Emich von Leiningen-Westerburg ( Kittel S. 376); zu Graf Simon Philipp: l Allemagne
31
dynastique II S. 179.
, hafver latit oss gifva tillkänna om bemälte greefveskapets tillståndh
21
och närvarande lägenhet och der hoos inständigt anhållit, vij ville Eder des
22
vedh allmenne Tyske fredzhandlingen verserande interesse i nåder recom-
23
menderat och befalla, altså och emedan sin ena grefveskap ähr under och
24
iblandh dee orther och quarteer uthi Westphaliske cretzen, som till vårt
25
krigsväsende i Tysklandh contribuere och således under vår konglige skydd
26
och protection; dy ähr till Eder vår nådige villje och befallningh, I vele låta
27
Eder samma grefveskaps Lippes interesse till thet bästa vara recommende-

[p. 5] [scan. 61]


1
rade , så lagandes, att I uthi tractaterne komma des desideria ihugh och giöra
2
det den assistens och befordring, som Eder är giörligh uthan hufvudhsakens
3
märkelige nadeel att erhålla.

Dokumente