Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
126. Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius Stockholm 1648 Januar 21/31

11
–/ 126 /–

12

Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius


13
Stockholm 1648 Januar 21/31

14
Kopie: RR (sv) fol. 62’.

15
Abreise der Königin nach Uppsala.

16
Effter ordinarie Hamburger posten icke ähr ähnnu ankommen, och vij elljest
17
hafva satt oss i sinnet, att giöra en reesa till Upsala, hvarföre hafve vij på
18
denne posten inge bref till Eder kunnat afgå låta till effterrättellse i någre nye
19
saker, men bespara till hernäst. Hafve allenast detta Eder icke velat förhålla.

Dokumente