Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
169. Rosenhane an Johan Oxenstierna Münster 1647 März 12/22

19
–/ 169 /–

20

Rosenhane an Johan Oxenstierna


21
Münster 1647 März 12/22

22
Ausfertigung: DG, A I 1 , Resident . p. 571.

23
Französisch-spanische Verhandlungen. Visite Portmanns: Bm. Minden.

24
I thässe förledne dagar, sädan ordinarii mediatores haffva igän begynt inter-
25
ponera sig emellan Frantzoserna och Spanierna, ähr mächta flitigt nego-
26
tierat vordet, så att såmlige göra sig håppning att thet ändtlig them emellan
27
måtte drabba tillhopa. D. de Longeville och h. d’Avaux haffva thärmäd
28
varit beskäfftigt och seent och bittida tillsammans att jag ingenthera haffver
29
fått tala mäd.

30
Brandeburgische gesandten Portman var i förgår hooss mig, taalte mycket
31
om sin härres interesse att behålla stifft Minden fram för någon annan.

32
Hvad mera kan vara, veet mons:r Cley och kåller att berätta.

Dokumente