Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
18. Rosenhane an Johan Oxenstierna Münster 1646 Oktober 27/November 6

9
–/ 18 /–

10

Rosenhane an Johan Oxenstierna


11
Münster 1646 Oktober 27/November 6

12
Eigenhändige Ausfertigung: DG, A I 1, Resident . p. 451–452; Eingangsvermerk Osnabrück
13
1646 Oktober 27/November 6.

14
Visiten. Einladung bei Longueville. St. Romains Reise zum Kf. von Brandenburg.

15
Gestern besuchten mich die holländischen Gesandten und Contarini; i synnerheet
16
låffvade Hållenderna att villja förekomma så mycket moijeligit att Spansche
17
machten intet måtte desbordera i Tyssland. Heute waren die bayrischen Gesandten
18
und Rottendorff

31
Rottendorff, Bernhard, Dr. med.: * 1594 Münster, † 1671 Münster; Stadtarzt und Ratsherr
32
zu Münster. Vgl. APW [ II C 2 S. 102 Anm. ] .
bei mir; danach war ich zu Gast bei Longueville. S:t Romain veet
19
ännu intet huru snart han reser till churförsten thän han menar finna i Cleve.

20
Om E. Ex. behagar att jag skall droija dijtt, så kan thet skee, sädan E. Ex.
21
kommer hijtt, att jag då finge aff E. Ex. information, hvad mer kunde vara
22
till att göra med thetsamma.

Dokumente