Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
247. Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius Stockholm 1647 Juni 5/15

11
–/ 247 /–

12

Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius


13
Stockholm 1647 Juni 5/15

14
Kopie: RR fol. 1318–1319’.

15
Weisung, die Lgfin. von Hessen-Kassel in ihren Schaumburger Prätentionen zu unterstützen.

16
Auf Ersuchen des Hessen-Kasseler Residenten Badenhusen, Euch anzuweisen det I
17
vidh varande tractat måtte giöra Eder flijt att tillhandla H:s K:tt ius directi
18
domini, som stifftet Minden hafver och praetenderar på grefveskapet
19
Schaumburgh, så att H. K:tt samma rätt och empter måtte bekomma såsom
20
een donation och vederlagh emot dee godz sahl. Kongl. Maij:tt framledne
21
landgrefve Wilhelms K:tt

28
Wilhelm V., Lgf. von Hessen-Kassel: * 13. 2. 1602, † 21. 9. 1637, folgt 1627, heiratete am
29
21. 11. 1619 Amalie Elisabeth. Vgl. Isenburg I T. 98f.
hafver donerat och icke afdragas eller kortas i
22
H:s K:tz satisfaction, uthan den till accorderes H. K:tt af he obcuperade
23
fientlige länder, erteilen wir Euch Order att I H. K:tt uthi denne saken ad-
24
sistere , giörandes Edert bästa så myckit sigh uthan ruptur af hufvudh-
25
handlingen giöra låter och skee kan, att furstlige huset Cassel må uthan
26
satisfaction bekomma mehrbem:te Schaumburgiske empter såsom ett
27
vederlagh emot be:te kongl. donation.

Dokumente