Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
112. Rosenhane an Johan Oxenstierna Münster 1647 Januar 8/18

22
–/ 112 /–

23

Rosenhane an Johan Oxenstierna


24
Münster 1647 Januar 8/18

25
Ausfertigung: DG, A I 1 , Resident . p. 537.

26
Übersendung des französischen Protestes gegen die niederländisch-spanischen Vereinbarungen.

27
Ich übersende E. E. dän protestation som Frantzösche gesandterna gegen den
28
spanisch-niederländischen Vertrag eingelegt haben

35
Vgl. Dickmann S. 440–443, 302–304.
. Samma protest ähr skedt dagen
29
förrän the underskreffve, och synes ett grofft stycke aff Staterna att the dän
30
oachtadt likväll haffva farit fort. Jag hörer att the haffva varit mächta hårdt
31
tillsammans, och i synnerheet haffva Staterna obijcierat Gallis att the på
32
samma sätt haffva gjordt sine saker färdige och intet gått pari passu med
33
them Svänske. Omsider skole the haffva låffvat suspendera effecten aff sin
34
fred till påska och intet längre.

Dokumente