Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
88. Rosenhane an Johan Oxenstierna Münster 1646 Dezember 18/28

[p. 155] [scan. 211]


1
–/ 88 /–

2

Rosenhane an Johan Oxenstierna


3
Münster 1646 Dezember 18/28

4
Ausfertigung: DG, A I 1 , Resident . p. 505 = Druckvorlage. Kopie: DG, A I 1 , Legat .
5
[5] fol. 1156 = Beilage zu Nr. 93.

6
Französisch-niederländische Unterredungen in Münster. Militaria.

7
Ändoch jag i går förmälte att h. Servien då skulle resa, som han och hade
8
ärnat och låt säija mig, så ähr han likväll än intet kommen sin kooss. Orsaken
9
ähr att han med sine colleger i går bittida k. 8 besökte Statische gesandterna,
10
och äffter the intet komme tädan för k. 12, så bleff tiden honom för kårt;
11
äfftermiddagen vore the åter alla tillhopa hooss d. de Longeville, sammaledes
12
haffva Staterna i dag varit thär hele dagen. H. Servien haffver nu nampnet
13
därföre, och bliffver aff them kaijserl och Spansche utspridt att han härtill
14
ike allenast haffver hindrat freden här, uthan och nu till dän ändan reser aff
15
till Hålland. Die kaiserliche Armee soll eine schwere Niederlage erlitten haben.

Dokumente