Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
43. Rosenhane an Biörenklou Münster 1646 November 15/25

[p. 69] [scan. 125]


1
–/ 43 /–

2

Rosenhane an Biörenklou


3
Münster 1646 November 15/25

4
Eigenhändige Ausfertigung: DG, A I 1, Resident p. 457.

5
Scharfe französische Äußerungen gegen J. Oxenstierna.

6
Jag fruchtar legatens Ex. måtte förtörnes att jag har berättat så libera om
7
Frantzosernes mescontentement, beder fördänskull min h. ville läggia till
8
goda, sed ita me Deus amat, jag icke har förmält tjonde deelen aff theras
9
snak som gick fäst värre och skarpere, och med ett ord till säija, kommer
10
all skullden, hvilket gör mig ondt, på legatens pärson

32
Johann Oxenstierna.
, likasom han för
11
onödige formaliteter äller andra orsaker villjandes upphäller värket. Skulle
12
nu Frantzoserne göra någon fanen som säija sig intet vara bundne till en
13
pärsons capricer äller annan slijka tillslå, så kan min h. tänkia heela alarmet
14
kommer därutaff att Salvius bleff rådd[h]r att resa sädan förän mera till-
15
gjordes . Summa, jag har allrig hört Frantzoserna så galna som i går, et certe
16
apologia videbatur vel iustificatio nescio cuius diaboli quem animo volvunt.
17
Sammaledes hörer jag Contareni haffver dundrat offver måtton. The saija
18
sig alla vara bedragne och räkna up både nytt och gammalt. Jag vill önska
19
min h. hade hörtet.

Dokumente