Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
9. Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna Osnabrück 1646 Oktober 20/30

[p. 15] [scan. 71]


1
–/ 9 /–

2

Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna


3
Osnabrück 1646 Oktober 20/30

29
Vgl. Lundgren S. 265.

4
Eigenhändige Ausfertigung: A. Ox. Slg. B. I E 679.

5
Gegensätze zwischen J. Oxenstierna und Salvius betr. modus agendi in der Pommernfrage. Bevor-
6
stehende Reise l’Aigners nach Stockholm. Privata.

7
Verweis auf Nr. 7.

8
Det gåår oss något selsampt medh dem Brandeburgiske tractaten om Pome-
9
ren och alliancen. Min collega

30
Salvius.
och jagh komma om K. M. intention och
10
modo agendi inthet öffveren. Ille susque deque fert illum tractatum och
11
säger oss inthet haffva på them stort att skåa, uthan vara best att vij upteckia
12
gradatim Gallis, caesareanis et statibus imperii hvadh som oss ähr befalat.
13
Jagh holler före vij måste för all tingh taga H. K. M. ordre och befalningh
14
om particulartractaten medh Churbrandenburgh i act och att vij måste den
15
effter ordren incaminera, förähn vij göra ouverture åt en eller annan om
16
gradibus eller och conditionibus. Hvadh för discurser häröffer aff honom
17
ähre förde och hvadh han holler före suo tempore et loco potest dici dee
18
duga inthet mycket och gåå all uth på att man hemma inthet förståår sakerne
19
eller dem rätt öffverlägger, sat. sapienti. Vij varder tillseendes huru sakerne
20
ähre igenom att driffva.

21
Ich beabsichtige, l’Aigner nach Stockholm zu senden.

22
PS.: Gestern erhielt ich Nachricht von Bruder Erik

31
Oxenstierna, Erik Axelsson, Gf.: * 13. 2. 1624 Fiholm (Jäders skn., Södermanland län),
32
† 23. 10. 1656 Frauenburg (Preußen); Sohn Axel Oxenstiernas, Gouverneur in Estland
33
(1646–1652), Reichsrat (1651), Reichskanzler (1654); vgl. SMK V S. 688 (Oxenstierna
34
Nr. 25) und die Briefe Axel Oxenstiernas an seinen Sohn Erik, UB Uppsala , E 385.
.

Dokumente