Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
320. Biörenklou an Johan Oxenstierna Osnabrück 1647 September 10/20

28
–/ 320 /–

29

Biörenklou an Johan Oxenstierna


30
Osnabrück 1647 September 10/20

31
Eigenhändige Ausfertigung: J. Ox. Slg. B: II, E 935.

32
Spanisch-niederländische Spannungen.

33
Übersendung von Schreiben. Här beroo alle saker i sitt förra laag. Man kan
34
inthet häller hafva något vijst ifrån Munster. Ther skolle öppes någre diffi-
35
culteter emellen Spanien och Generalstaterne; hvaruthaf och huru, thet veet
36
man inthet so egentligen. Thet må vore så lithet som thet vill, så skall thet
37
inthet misshaga Frankrijke, och enkanerlig comte Servient.

Dokumente