Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
104. Johan Oxenstierna und Salvius an Rosenhane Osnabrück 1646 Dezember 28/1647 Januar 7

20
–/ 104 /–

21

Johan Oxenstierna und Salvius an Rosenhane


22
Osnabrück 1646 Dezember 28/1647 Januar 7

23
Konzept: J. Ox. Slg. A: II, E 921

24
Unterredung mit Volmar.

25
Wolmar kom hijt i förgår, och i går förmiddagen notificerade greffven aff
26
Lamberg och Krane oss therom. Efftermiddagen besökte vij honom hoos
27
greffven af Lamberg, önskandes them ett gott nytt åhr. Therpå Krane
28
svarade. Sedan, effter förrättat complimenter, begynte Wolmar och fick af
29
oss svar, som innelagde extract uthi Nr. 101 medh mera uthvijser. Her

33
An dieser Stelle beginnt die Handschrift Biörenklous.

30
residenten ville therom berätta the Fransiske, men elljest hålle thet 〈inne〉
31
hoss sig, efftersom vij thet och göre här hoss oss.

32
The Brandburgiske viste oss i går sin fjärde fulmacht.

Dokumente