Acta Pacis Westphalicae II C 2 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 1: 1645-1646 / Wilhelm Kohl
139. Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna Osnabrück 1646 Juni 22/Juli 2

16
–/ 139 /–

17

Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna


18
Osnabrück 1646 Juni 22/Juli 2

19
Pr.: Stockholm Juli 9/19

20
Eigenh. Ausf.: A. Ox. Slg.

21
Reise nach Münster. Krankheit Salvius’. Eintreffen Saint-Romains in Münster. Abreise La Bardes.

22
Die Relation an die Königin gehe mit gleicher Post ab. Jagh varder i mårgon
23
migh, vill Gudh, på vägen åth Münster begijffvandes och förmenar där att
24
fåå starcke rencontrer aff en och annan, efftersom det nestan vill löpa på
25
extrema och ultima. Min socius ähr åter igen siuk och laborerar, som före-
26
gijffves , sed Deus novit, podagra. Gudh hielpe alt till det besta. Jagh skall,
27
fölia för min person sana consilia, Kgl. Maj. intention och fäderneslandzens
28
bästa, utinam et socius, cui non e patria nisi ubi optime est. Jagh kan eller
29
sinner inthet för denne gången mehra aff importance att skrijffva; uthan
30
måste hermedh sluta.

31
Saint-Romain sei in Münster angekommen, halte sich aber ganz still. La Barde sei
32
nach Frankreich abgereist. Wer an seine Stelle komme, wisse man noch nicht, nur daß
33
die domini Galli sunt peripatetici, det ähr vagabundi.

Dokumente