Acta Pacis Westphalicae II C 1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 1: 1643-1645 / Ernst Manfred Wermter
301. Joh. Oxenstierna und Salvius an die Königin Osnabrück 1645 März 7/17 Pr.: Stockholm 1645 April 25/Mai 5

22
301

23

Joh. Oxenstierna und Salvius an die Königin


24
Osnabrück 1645 März 7/17
25
Pr.: Stockholm 1645 April 25/Mai 5

26
Ausf.: DG, A I 1 , legat. [ 2 ], 316–316’; Konz.: J. Ox. Slg. A I

27
… Den 1./11. huius beskickade oss omsijder grefven af Lamberg särskildt
28
med sine secreterare notificerandes oss på behörligit sätt, at han numehra
29
inthet ville vara här såssom okänder. Therpå besökte vij honom i går …
30
lijkasom them Frantzöske … Uthi visiten passerade emellan oss inthet
31
synnerligit föruthan curialier … Vij äre nu till värka at affatta vår huf-
32
vudproposition … Churbrandenburgiske abgesandterne äre nu änteligen
33
then 5./15. huius ankomne till Ravenssburg …


34
Beilagen in DG, A I 1, legat. [ 2 ]:


35
1: 330–331 [ Nr. 300 ] Joh. Oxenstierna u. Salvius an d’Avaux. Osnabrück 1645 März 6/16
36
Druck: J. G. v. Meiern I S. 362–363

37
2: 332–337 [Nr. 295] Rosenhane an Joh. Oxenstierna u. Salvius. Münster 1645 März 1/11

[p. 543] [scan. 575]


1
3: 338–338’ [ Nr. 297 ] Rosenhane an Joh. Oxenstierna u. Salvius. Münster 1645 März 4/14
2
339–340 Kaiserliche Replik auf französische Propositionl. Münster 1645 Februar 25/März 7
3
Druck: J. G. v. Meiern I S. 369–371

4
4: 341 [Nr. 298] Rosenhane an Joh. Oxenstierna. Münster 1645 März 5/15

5
5: 342–343 Briefextrakte aus Strackheim März 2

Dokumente