Acta Pacis Westphalicae II C 1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 1: 1643-1645 / Ernst Manfred Wermter
300. Joh. Oxenstierna und Salvius an d’Avaux Osnabrück 1645 März 6/16

17
300

18

Joh. Oxenstierna und Salvius an d’Avaux


35
Den Entwurf zu diesem Brief besprach Rosenhane in Münster mit d’Avaux, dessen Änderungs-
36
wünsche berücksichtigt wurden. Der Variantenapparat gibt die ursprüngliche Fassung wieder.
37
Vgl. Nr. [ 303 ] .

19
Osnabrück 1645 März 6/16

20
Konz.: Salvius Slg. vol. 5; Kopien als Beilage 1 der Nr. 301 und AE , Corresp.
21
pol. , Allem. vol. 43, 229–230 u. vol. 46, 231–232; Druck: J. G. v. Meieren
22
I S. 362–363; Négociations secrétes I S. 337–339.

23
Zur vorzeitigen Übergabe der Proposition Ia in Münster. Bitte an d’Avaux, in
24
Münster zu bleiben.

25
Cum primum innotuit nobis propositionem pacis a legatione vestra media-
26
toribus oblatam fuisse, ut ad subita et inopinata accidere fere solet, obstupu-
27
imus . Etsi enim non potuimus nobis imaginari, quod excellentiae vestrae
28
regnorum foederi et praeliminari concluso Hamburgensi totque antea
29
factis sincerae fidei contestationibus, multominus initae nuper cum prae-
30
sentibus hic ordinum imperii deputatis mutuae conventioni nostrae studio
31
contravenire vellent, aliquam tamen apprehensionem scrupulumque
32
turbatorum consiliorum nobis iniecit speciosa adversiariorum interpretatio
33
spargentium iuxta Galliam deserto foedere separati tractatus consilia agi-
34
tare ; subornatis ad maiorem rei verisimilitudinem, quos Hagae-Comitis

[p. 541] [scan. 573]


1
contra Sueciam publice propositos affirmabant articulos et quos aliunde
2
sive ceperant sive suetis artibus confinxerant ipsi eiusdem argumenti chartis
3
aliis, quarum hic binas iungimus. Ne igitur is rumor ad exercitum delatus
4
generosa etiam eius destinata turbaret, confestim datis ad eum literis explosa
5
vanitate omnem sinistrae suspicionis ansam praevertimus, constanter
6
asserentes fieri nequaquam posse, ut, cum nemo hactenus generosa gente
7
Gallica ambitiosius fidem coluisset, nunc ubi tot sumptuum laborumque
8
fructus colligendi forent, in oculis atque luce totius Europae desertis tam
9
fidis cooperatoribus vel ipsa Gallia tantum subiret opprobrium vel ab
10
excellentiis vestris quidquam sua indignum virtute committeretur.

11
Ubi vero et nos ipsi certiores reddi cuperemus, quo modo haec nostri
12
praeteritio intelligi deberet quidque nobis inposterum de excellentiarum
13
vestrarum intentione certo promittere deberemus responsum cepimus,
14
utriusque excusationem mandato regio et non reali, ut vocant, sed prae-
15
paratoria duntaxat propositione niti. Excellentiam vero vestram cum
16
mediatorum instinctu tum impulsu collegae potius, ut imparem invidiae
17
secuturae coactam quam sua sponte in extraditionem consensisse. Scimus
18
quidem, quanta obsequii reverentia debeatur regiis mandatis. Solatur nos
19
tamen, quod uterque contestetur dicta mandata praesupposuisse foedera-
20
torum communicationem, quam hic tamen neglectam questi sumus haud
21
immerito. Nec ignoramus mediatorum zelo tribuendum, ut pacem urgeant;
22
ut autem vel imperent vel cogant in eorum potestate non esse.

39
23–26 A propositione – indulta] Konz.: A propositione vero ipsa simul vobiscum fa-
40
cienda tantum abest, ut nos fuerimus alieni, ut nisi exigua illa ordinibus mora mutuo con-
41
sensu indulta.
A proposi-
23
tione vero ipsa simul vobiscum facienda tantum abest, ut nos futuri fuisse-
24
mus alieni, ut nisi exigua illa ordinibus mora mutuo consensu fuisset
25

42
25 mora – consensu] d’Avaux’ ursprünglicher Vorschlag: mora vestra utriusque consensu
indulta, verbo vel nutu saltem moniti confestim parati essemus. De caetero,
26
quia facta infecta fieri nequeunt, merito id quoque tempori condonandum
27
esse.

28
Nihil vero omnium est, quod magis nos adhuc sollicitos reddit, quam quod
29
excellentia vestra scribit se dimissionem a praesenti munere petiisse, nobis
30
per nuperas literas quasi valedicens in patriam brevi reversura. Profecto, si
31
huic proposito tenacius institerit, metuenda erit periculosa rerum conversio,
32
non quod non magna sit illustrissimi domini comitis a Servient existimatio,
33
cuius nec fidem in servandis foederibus nec studium in procuranda pace nec
34
in rebus agendis solertiam desiderat ullus, at vel homines vel res vel tempora
35
nemo novit exactius excellentia vestra. In Suecia, Dania, Polonia, Ger-
36
mania ,

43
36–37 toto – alibi] Konz.: toto Septentrione adeoque Venetiis, Romae alibi
toto Septentrione adeoque in Belgio, Venetiis, Roma alibi tamdiu
37
legatum egerat, ut in singulorum consilia, negotia, interesse profunde
38
penetrarit. Callet Germanicam linguam. Germanos ipsos et novit et ab iis

[p. 542] [scan. 574]


1
vicissim non modo noscitur, sed

17
1–3 et ob morum– caeterumque virtutes] Konz.: ob morum suavitatem amatur et ob
18
raram eruditionem, singularem dicendi promptitudinem, incomparabilem experientiam
19
caeterasque virtutes.
et morum ob suavitatem amatur et ob eru-
2
ditionem , dicendi promptitudinem, experientiam, imprimis vero constantiam
3
et sinceritatem caeterasque virtutes plurimas mirifice aestimatur. Ad con-
4
troversias vero ipsas non recens aliunde informata, sed decem annorum et
5
meditatione et exercitio proprio instructa accessit. Quam necessaria vero sint
6
haec instrumenta ei, qui praesens munus non modo digne sustinere,

20
6–8 sed et – exercere debeat] Konz.: sed et cum honore commodoque patriae exercere
21
debeat.
sed et
7
cum honore commodoque patriae et sociorum amicorumque principum fidu-
8
cia exercere debeat, quotusquisque est, qui ignorat? Quod cum ita sit pro-
9
priae prudentiae suae considerandum relinquimus, utrum vel commune bo-
10
num seu totius Christianitatis seu universorum foederatorum vel amor pa-
11
triae vel tot annorum laboribus parta existimatio patiantur, ut in ipso ferves-
12
centis tractatus vestibulo quasi impar simultati privatae coacta rempublicam
13
deserat atque ita aucta priorum suspicione spem quoque nobis praescindat
14
universalem, honestam, decoram pro utroque regno simul pacem faciendi.
15
Sperabimus meliora atque his excellentiam vestram divino numini per-
16
officiose commendamus …

Dokumente