Acta Pacis Westphalicae II C 4,2 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 2. Teil: 1648-1649 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
487. Königin Christina an Pfalzgraf Carl Gustav Stockholm 1648 Dezember 30/1649 Januar 9

8
–/ 487 / [ 533 ]

9

Königin Christina an Pfalzgraf Carl Gustav


10
Stockholm 1648 Dezember 30/1649 Januar 9

11
Ausf.: Stegeborg Slg. II: A, E 124, unfol.

12
Befreiung des Leibgedings der Schwester der Königinmutter vom Beitrag zu den schwedischen
13
Satisfaktionen zur Abfindung der Soldateska.

14
Hoos oss hafver vår elskelige kere modersyster

22
Anna Sophia, * 18. März 1598, † 19. Dezember 1659, Tochter Kurfürst Johann Sigismunds
23
von Brandenburg, heiratete am 4. September 1614 Friedrich Ulrich Herzog von Braun-
24
schweig -Lüneburg-Grubenhagen, der 1634 verstarb. Ihre ältere Schwester Maria Eleonora,
25
* 11. November 1591, † 28. März 1655, heiratete 1620 König Gustaf Adolf von Schweden
26
und war die Mutter der Königin Christina ( Stammtafeln I Taf. 155).
af Schöningen lätet anholle
15
om förskoningh och tillgifvelse för den quota, som Hennes Kärlighetz landh
16
och lijfgedingh bör uthgiöra till soldatescans contentement. Så endogh vih
17
heelt ogerna till nogen remission heruthinnan komme, lijkväl effter summan
18
är ringa och skall sigh fögha öfver ett par tusende Rijkzdaler belöpe, ty hafve
19
vij thertill af serdeles benägenheet emot högbemälte Hennes Kärlighet bevill-
20
jat , och fördenskull vänligen begäre, at Eders Kärlighet medh Hennes Kär-
21
lighetz lijfgedingh theruthinnan ville öfversij.

Dokumente