Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
284. Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna Osnabrück 1647 Juli 27/August 6

13
–/ 284 /–

14

Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna


15
Osnabrück 1647 Juli 27/August 6

16
Eigenhändige Ausfertigung: A. Ox. Slg. B: I, E 679; Eingangsvermerk Tidö 1647 August 4/14.

17
Rückkehr aus Münster. Privata.

18
L’Aigners Abreise nach Schweden steht bevor.

19
Jagh ähr ifrån Munster hijt tillbaka kommen. Gudh veet huru gerna jagh
20
hade i Munster sökt att göra ett slut på vercket och en gångh komma till
21
enskap på den långh och mödosamme handel. Men mine förslagh dee gåå
22
migh inthet an, dock täncker jagh dee lära på sistone lyckas.

23
Privata.

Dokumente