Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
267. Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna Münster 1647 Juli 5/15

[p. 504] [scan. 560]


1
–/ 267 /–

2

Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna


3
Münster 1647 Juli 5/15

4
Eigenhändige Ausfertigung: A. Ox. Slg. B: I, E 697.

5
Verhandlungsstand. Bevorstehende Abreise Trauttmansdorffs. Verhältnis zu Frankreich.

6
Det ähr nu så vijda medh vercket kommet att vij excepta militiae satisfac-
7
tione i dagh och mårgon cum caesareanis tänckia att afftala och klart göra.
8
Trautmansdorf vill ändeligen sin koos, et Galli nos assistentio deserunt,
9
verbis duntaxat strenui. Min s. ähr extreme cunctabundus nu, hvilket honom
10
kan komma på huffvudet. Jagh skall tillsee att komma uthur detta vercket
11
secundum mandata och hoppas att alt skall blijffva gott, nemligh så gott
12
som in tali rerum coniunctio kan skee.

Dokumente