Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
265. Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius Stockholm 1647 Juli 3/13

12
[ 257 ] / 265 /–

13

Königin Christina an Johan Oxenstierna und Salvius


14
Stockholm 1647 Juli 3/13

15
Kopie: RR fol. 1488–1488’ = Druckvorlage; RR fol. 9–9’.

16
Reichsangelegenbeiten. Autonomie in den Erblanden.

17
Bezug auf Nr. 257. In den Reichsangelegenheiten soll wie bisher verfahren werden
18
till des I få från feltmarskalcken herr Wrangel genom Erschein underrättelse
19
om hans och flere generalernes och förnämbste öfversternes mening och
20
förslagh öfver soldatescans contentement, att I sädan må deste fastare gå
21
och resolvera till ett vist quantum. Dertill medh och vele I icke sleppa det
22
punctum om evangeliske religionen i erflanden, men stå deropå och drifven
23
det längsta I kunnen ju till des våre andre saker, serdeles satisfactionen af
24
militien, blifve richtige, och när I tå icke vidare kunne theri gå förrän friden
25
theropå allena skulle stöta sigh, låta komma then saken på Keijsarens pro-
26
messer och löfften an; men detta icke förrän alt annat är afftalt och I sij
27
friden af then saken skulle blifva hindradt.

Dokumente