Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
252. Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna Münster 1647 Juni 7/17

[p. 463] [scan. 519]


1
–/ 252 /–

2

Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna


3
Münster 1647 Juni 7/17

4
Eigenhändige Ausfertigung: A. Ox. Slg. B: I, E 679.

5
Erskein. Verhältnis zu Frankreich.

6
Privata.

7
Vår tractat löper aff och till; snart synes alt vara gott, snart kastas sakerne
8
igen om. Erskin[s] comm[ission] turbererar oss mehr ähn hon oss uthreder.
9
Men man måste tillsij huru alt sigh låther best göra. Franzozerne vilja nu
10
ingenvart hvarken medh tractaten eller medh assistens aff folk och pengarne.
11
Gudh veet det folket haffver lagt betzeln på oss och förer oss i ridhskola
12
som dee vela uthan all raison och fundament.

Dokumente