Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
229. Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna Osnabrück 1647 Mai 23/Juni 2

10
–/ 229 /–

11

Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna


12
Osnabrück 1647 Mai 23/Juni 2

13
Eigenhändige Ausfertigung: A. Ox. Slg. B: I, E 679.

14
Verhandlungsstand. Privata.

15
Jagh skrjffver de publicis nu inthet a parte effter jagh seer huru det gåår,
16
vivo et bona opus est resolutione thetta igenomgåå. Gudh varder tviffvels-
17
uthan kraffterna och nåde giffvandes dem som ähre oförskrekte och rede-
18
lige . Jagh skall migh comportera näst Gudz hjelp som en ährligh man och
19
ville för mina actioner, angåendes K. M. faderneslandzens tjänst, heder,
20
reputation och besta, stå till svars och redan enhär så fodras och kan behöff-
21
vas . Det måste hvar och en vara fortenkt att göra som någon herre tjanar.

Dokumente