Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
147. Rosenhane an Johan Oxenstierna Münster 1647 Februar 19/März 1

33
–/ 147 /–

34

Rosenhane an Johan Oxenstierna


35
Münster 1647 Februar 19/März 1

36
Ausfertigung: DG A I 1, Resident . p. 555.

37
Unterredungen mit Nassau. Visite St. Romains: Bm. Osnabrück.

[p. 296] [scan. 352]


1
Härifrå förefaller nu ingenting att berätta. Jag haffver i thässe dagar besökt
2
greffven v. Nassau och han mig igän, män därvid ähr intet aff importence
3
föregångit. Sammaledes haffver och S:t Romain varit hooss mig och allenast
4
gjordt sig något litet onyttig öffver thet att stifft Ossnabr. skulle gå them
5
catholische ifrå, thet ähr underlig att thet fålket haffver sådane praeconceptes
6
opiniones och villja intet låta undervijsa sig.

7
E. Excell. tackar jag tjänstlig för communicationen aff thet som i Ossnab.
8
föregår och önskar till däss vidare success mycken lycka.

Dokumente