Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
121. Johan Oxenstierna und Salvius an Königin Christina Osnabrück 1647 Januar 18/28

[p. 227] [scan. 283]


1
–/ 121 /–

2

Johan Oxenstierna und Salvius an Königin Christina


3
Osnabrück 1647 Januar 18/28

29
Vgl. Lundgren S. 269

5
Ausfertigung: DG, A I 1 , Legat . [ 6 ] fol. 55–55’; Eingangsvermerk Stockholm 1647 Februar
6
11/21.

7
Verweis auf später folgende Relation. Satisfaktion.

8
Effter Eder Kongl:e Maij:tt allernådigst befaller i Nr. 98 at hålla saken här
9
in integro till nästa post och vij fuller hafva här i förledne veeku hafft något
10
före och negotierat i then Pommerske saken, men lickväll för ofvanbem:e
11
orsak sökt at differera thet till i morgon, då posten ordinarie plägar komma,
12
så spare vij vår relation om thet som föreluppit är till härnäst at kunna då
13
itt och annat omständeligare rapportera.

14
Satisfactionspunchten står här nu nästan som i högsta giälan, och tyckes
15
lijkt at vij nu snart skola kunna berätta hvartuth thet vill hvälfva, antingen
16
till friden eller continuationen af kriget.


17
Beilagen in DG, A I 1 , Legat . [ 6 ]:


18
56–56’ Billerbeck an G. Keller [ Ausfertigung ]. Köln [ 1647 ] Januar 7

19
56–56’ [sic] Mgf. Christian zu Brandenburg-Bayreuth an den Kaiser [Postscriptum].
20
Bayreuth 1645 Dezember 10/20

Dokumente