Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
105. Rosenhane an Johan Oxenstierna Münster 1646 Dezember 29/1647 Januar 8

[p. 190] [scan. 246]


1
–/ 105 /–

2

Rosenhane an Johan Oxenstierna


3
Münster 1646 Dezember 29/1647 Januar 8

4
Eigenhändige Ausfertigung: DG, A I 1 , Resident . p. 521.

5
Reisepläne Trauttmansdorffs, d’Avaux’s, Contarinis, Bruns. Visiten.

6
Greffven aff Trautmansdorff säijes vist reesa i mårgon åt Ossnab. och att
7
h. d’Avaux ärnar sig äffter om fregdag. Contareni skulle gärna villja rese
8
med, män ville gärna först veta om han hooss E. Excell. blir välkommen.
9
Spansche gesandten Brun

31
Brun, Antoine: * 29. 6. 1599 Dôle, † 2. 1. 1654. Vgl. APW [ II C 2 S. 1 Anm. 2 ] ; DBF VII
32
(1956) Sp. 507f.; Truchis de Varennes .

33
Zu Bruns Reise vgl. Nég. secr. IV S. 258–292.
ärnar sig åt Brussel, till äffventyrs att contra-
10
minera h. Servien.

11
Visiterna gå här mächta flitigt, seent och bittida; i går vore Hollenderna
12
ifrå mårgonen intill k. 2 äfftermiddag hooss duc de Longville, i dag kom
13
först h. d’Avaux k. 2 från härtigen.

14
Så snart jag får audience hooss them, vill jag berätta hvad E. Ex. i dag
15
ankomne breff förmäler.

Dokumente