Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
14. Rosenhane an Johan Oxenstierna Münster 1646 Oktober 25/November 4

[p. 23] [scan. 79]


1
–/ 14 /–

2

Rosenhane an Johan Oxenstierna


3
Münster 1646 Oktober 25/November 4

4
Eigenhändige Ausfertigung: DG, A I 1 , Resident . p. 447 = Druckvorlage. Kopie: DG, A I 1 ,
5
Legat . [ 5 ], fol. 765 ( fälschlich als Lit. E ), Dublette fol. 800 = Beilage zu Nr. 15.

6
Empfang Salvius’ in Münster. Visiten bei Salvius. Franzosen drängen auf Abschluß der Ver-
7
handlungen .

8
Ambassadeuren h. Salvius kom i fregdags affton [ 23. Oktober/2. November ]
9
här in, undfången aff d. de Longevilles och h. d’Avaux vagnar. H. Servients
10
gick en annan väg, om thet skedde mäd flijtt, äffter E. Ex. vagnar intet
11
råkade honom, när han kom till Osnab., äller par mesgard, veet jag intet.

12
I går vore the Frantzösche, Käijserl. (föruthan Trautmansdorff som ähr
13
sjuk), Portugische och Hässische gesandterna här, i dag var h. d’Avaux
14
mäd h. Salvio allena i två timmar. Frantzoserna syntes med h. Salvii anbrin-
15
gande vara väll tillfredz och låffvade alle gode officia ut, trängde dåch likväll
16
hårdt uppå freden, bekände sig bliffva presserade aff Hållenderna och be-
17
fruchtade sammaledes att Spansche forcen måtte komma oss på hallsen som
18
ryktet går. The vänta nu enkannerlig på E. Ex. ankomst.

19
Aff churförsten hörer man intet vist. The sade sig villja skicka S:t Romain
20
emot honom, dåch ähr man intet förvissat.

21
Hvad mera förefaller, berättas härnäst.

Dokumente