Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
27. Johan Oxenstierna an Salvius Osnabrück 1646 November 2/12

28
[ 25 ] / 27 /–

29

Johan Oxenstierna an Salvius


30
Osnabrück 1646 November 2/12

31
Kopie: DG, A I 1 , Legat . [ 5 ] fol. 823 = Beilage D zu Nr. 26 = Druckvorlage. Konzept:
32
J. Ox. Slg. A II, E 923.

33
Bevorstehende Abreise nach Münster zu Verhandlungen mit den französischen Gesandten, nicht
34
aber mit den Kaiserlichen und Brandenburgischen.

[p. 44] [scan. 100]


1
Bezug auf Nr. 25 mit kurzer Inhaltsangabe. Nu ehuruvähl jagh hafver tänckt
2
upskjuta reesan effter greffven af Witgensteijns begäran, så kommer liqvähl
3
thetta herr ambassadeurens betänkiande migh till att ombyta resolutionen,
4
efftersom jagh och vill förfoga migh åstadh och aldraförst afvänta posten,
5
som kommer uhr Sverige. Mijne tankar ähre att allenast ryckia öffver till
6
legationem Gallicam och med henne conferera något om sakerna jämvähl
7
med thetsamma helssa på hertiginnan af Longeville

33
Longueville, Anne Geneviève von Bourbon Condé, Tochter Heinrichs II., Hg. von Condè:
34
* 27 (29.) 8. 1619 Vincennes, † 15. 4. 1679 Paris; heiratete am 2. Juni 1642 Henri duc de
35
Longueville (vgl. [ Anm. 7 S. 2 ] ).Vgl. Isenburg II T. 32, 35; APW II C 2 Anm. 1; NBG XXXI
36
Sp. 587–597.
. Att vij skulle ther i
8
Münster tractera medh the kaijserl. och Brandenburgiska synnes vara emoot
9
praeliminarslutet och lända Kongl. Maij:tt och thenna conventen till för-
10
klenringh , hvarom vij få talas meera muntelighen, effter posten hastar på
11
breffven.

Dokumente