Acta Pacis Westphalicae III B 1,1 : Die Friedensverträge mit Frankreich und Schweden, 1. Teil: Urkunden / Antje Oschmann
14. Zession der Erzherzöge von Österreich für das Elsaß Wien 1648 November 10 Innsbruck 1648 November 24

2

Zession der Erzherzöge von Österreich für das Elsaß


3
Wien 1648 November 10
4
Innsbruck 1648 November 24

5
Ausfertigung: AN Paris , J 929 nº 2.

6
Pergament, B 64,5 cm × L 46,0 cm, Plica 9,0 cm – auf der Rückseite spätere Aufschriften – Text mit
7
Tinte durchgehend in gleicher Schrift geschrieben – 7 Unterschriften – 3 rote, anhängende Wachssiegel,
8
D 5,0–6,0 cm, 3 Siegelkapseln aus Holz, D 10,0–10,8 cm, deren Deckel fehlen – 3 Siegelschnüre aus
9
gedrehtem Golddraht.

10
Die Zessionsformel folgt der Formel vom 24. Oktober (s. Nr. 10), deren Textvarianten hier
11
vermerkt sind.

12
Nos Ferdinandus huius nominis tertius,

32
12–15 divina – etc.] In der vorläufigen Zession (Nr. 10) electus Romanorum imperator, sem-
33
per augustus, Germaniae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae rex, ar-
34
chidux Austriae, dux Burgundiae, Brabantiae, Styriae, Carinthiae, Carniolae, marchio
35
Moraviae, dux Luxemburgiae, Superioris ac Inferioris Silesiae, Wirttembergae et Teckae,
36
princeps Sueviae, comes Habspurgi, Tyrolis, Kyburgi et Goritiae, marchio Sacri Romani
37
Imperii, Burgoviae ac Superioris et Inferioris Lusatiae, dominus Marchiae Sclavonicae,
38
Portus Naonis et Salinarum
divina clementia electus Romanorum
13
imperator, semper augustus, Germaniae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae,
14
Croatiae, Sclavoniae etc. rex, archidux Austriae, dux Burgundiae, Styriae, Ca-
15
rinthiae , Carniolae, Wirtembergae, comes Tyrolis et Goritiae etc., et nos Fer-
16
dinandus Carolus, archidux Austriae, dux Burgundiae, comes Tyrolis et Go-
17
ritiae etc., nos Sigismundus Franciscus, archidux Austriae, dux Burgundiae,
18
episcopus Augustae Vindelicorum, comes Tyrolis et Goritiae etc., notum faci-
19
mus omnibus et singulis praesentes literas inspecturis, lecturis vel legi auditu-
20
ris aut quomodocunque infrascriptorum notitia ad ipsos pervenire potent,
21
cum in congressu de tractanda pace universali Monasterii Westphalorum in-
22
stituto post longos et laboriosos tractatus per destinatos ab utraque parte huic
23
congressui legatos et plenipotentiarios hinc inde peractos divina favente cle-
24
mentia pax et amicitia conclusa atque in ea pacificatione iuxta instrumentum
25
desuper confectum inter caeteras conditiones hoc quoque specialiter conven-
26
tum sit, quod nos, Ferdinandus imperator, et nos, Ferdinandus Carolus et
27
Sigismundus Franciscus, archiduces Austriae, oppidum et fortalitium Brisa-
28
cum cum provinciis Suntgovia, Superiori item ac Inferiori Alsatia eo modo,
29
quo hactenus avitae haereditatis et proprietatis iure ad nos totamque nostram
30
laudatissimam familiam Austriacam spectabant, in regem regnumque Gallia-
31
rum transferre, cedere ac iuribus nobis desuper competentibus renunciare

[p. 84] [scan. 230]


1
debeamus

41
Vgl. § 78 IPM.
, ideo nos a parte nostra et totius domus nostrae huic conditioni sic
2
inter nos conventae plene et perfecte satisfacere volentes ex certa nostra scien-
3
tia et deliberata voluntate, virtute praesentium transferimus, cedimus ac resi-
4
gnamus in dictum regem Franciae, dominum Ludovicum XIV., eiusque om-
5
nes et singulos in regno Franciae successores omni meliori modo et absque
6
omni limitatione, restrictione et reservatione omnia et singula iura, actiones,
7
proprietates, dominia, possessiones, iurisdictiones, regalia, utilitates, accessio-
8
nes , quae hactenus nobis et familiae nostrae Austriacae competebant et com-
9
petere poterant, in oppidum Brisacum, landgraviatum Superioris et Inferioris
10
Alsatiae, Suntgoviam praefecturamque provincialem decem civitatum Impe-
11
rialium in Alsatia sitarum, scilicet Hagenau, Colmar, Schletstat, Weißenburg,
12
Landau, Oberöhnheimb, Rosheimb, Münster in valle Sancti Gregorii, Kai-
13
sersberg , Turinckheim, omnesque pagos et alia quaecunque iura, quae a dicta
14
praefectura dependent, ita ut dictum oppidum Brisacum cum villis Hochstatt,
15
Niderrimbsing, Harten et Acharren ad communitatem civitatis Brisacensis
16
pertinentibus cumque omni territorio et banno, quatenus se ab antiquo exten-
17
dit , salvis eiusdem civitatis privilegiis et immunitatibus a domo Austriaca an-
18
tehac obtentis et impetratis, itemque dictus landgraviatus utriusque Alsatiae
19
et

39
19 Suntgovia] Übernommen aus der vorläufigen Zession (Nr. 10); in der Druckvorlage Suntgo-
40
viae , wahrscheinlich irrtümlich (vgl. §§ 73 und 74 IPM).
Suntgovia, tum etiam praefectura provincialis in dictas decem civitates et
20
loca dependentia, item omnes vasalli, landsassii, subditi, homines, oppida,
21
castra, villae, arces, sylvae, forestae, argenti, auri aliorumque mineralium fodi-
22
nae , flumina, rivi, pascua omniaque iura, regalia et appertinentiae cum omni-
23
moda iurisdictione et superioritate supremoque dominio amodo in perpe-
24
tuum ad regem coronamque Galliae pertineant eique incorporata intelligan-
25
tur absque nostra totiusque nostrae familiae Austriacae vel cuiuscunque alte-
26
rius contradictione, adeo ut neque nos neque ullus alius familiae nostrae prin-
27
ceps quidquam iuris aut potestatis in his praememoratis partibus cis et ultra
28
Rhenum sitis ullo unquam tempore imposterum praetendere vel usurpare
29
possimus aut debeamus. Nos enim a parte nostra et domus nostrae totius om-
30
nibus et singulis iuribus, actionibus, regaliis, proprietatibus et possessionibus,
31
quae in praedicta oppida, fortalitia, terras, provincias ac ditiones antehac nos
32
et praedecessores nostri quomodocunque habuimus, plenissime et perfectis-
33
sime , scientes et volentes abhinc in perpetuum et irrevocabiliter renunciamus
34
atque omnes istorum locorum et provinciarum cives, incolas, vasallos, land-
35
sassios , subditos ab omni iuramento, homagio, fidelitate et obligatione, qui-
36
bus hucusque nobis et nostrae domui mediate vel immediate devincti erant,
37
absolvimus, liberamus atque exoneramus eosque ab omni eiusmodi obliga-
38
tione absolutos, liberatos atque exoneratos declaramus volentes et consentien-

[p. 85] [scan. 231]


1
tes , ut omnes et singuli deinceps dicto regi Christianissimo eiusque in regno
2
successoribus pareant, convenientia fidelitatis sacramenta et homagia dicant
3
caeteraque omnia et singula praestent, ad quae hactenus nobis et domui no-
4
strae Austriacae de iure aut consuetudine praestanda tenebantur, nosque insu-
5
per effecturos recipimus, ut a rege Hispaniarum Catholico eadem quoque re-
6
nunciatio in authentica forma extradatur.

7
In huius igitur cessionis, renuntiationis, translationis et resignationis, ut prae-
8
missum est, factae plenius robur, testimonium et fidem

23
8–9 manu – sigillaque] In der vorläufigen Zession (Nr. 10) sigilla
manu nostra propria
9
subscripsimus sigillaque nostra huic instrumento appendi fecimus.

10
Acta haec sunt

24
10–13 in – octavo] Fehlt in der vorläufigen Zession (Nr. 10).
in nostra imperatoris Ferdinandi civitate, Viennae, die decima
11
et in nostra archiducis Ferdinandi Caroli, Oeniponti, die vigesima quarta
12
mensis Novembris anno a Christo nato millesimo sexcentesimo quadrage-
13
simo octavo [1648].

14
[ Links, eigenhändig ] Ferdinandus

15
[ Links, eigenhändig ] Ferdinandus Carolus

25
Ehg. Ferdinand Karl von Österreich (1628–1662) hatte 1646 die Regierung des Ehgt.s Tirol
26
angetreten ( Hye , 116f).

16
[ Links, eigenhändig ] Sigismundus Franciscus

27
Ehg. Sigmund Franz von Österreich (1630–1665) war 1646–1665 Fbf. von Augsburg,
28
1653–1665 Fbf. von Gurk und 1660–1665 erwählter Fbf. von Trient. Nach dem Tode seines
29
Bruders, Ehg. Ferdinand Karl, trat er dessen Nachfolge im Ehgt. Tirol an ( Hye , Sigmund
30
Franz; Rummel ).

17
[ Links darunter mit Abstand, eigenhändig ] Joannes Mathias Prikelmeyer

31
Dr. (Johann) Matthias Prickhelmayr (Prücklmaier; 1589–1656/1657?), um 1634–1637 RHR ,
32
seit 1637/1640 mit der Leitung der österreichischen Hofkanzlei betraut, auch GR ( Gschlies-
33
ser
, 232f; Fellner , 281; Schwarz , 323ff).

18
[ Links darunter mit Abstand, eigenhändig ] Bienner

34
Wilhelm Bienner (1590–1651), oberösterreichischer Hofkanzler, später gestürzt und zum Tode
35
verurteilt ( Steinegger ; DBE 1, 522).

19
[ Rechts, auf der Plica ] Ad mandatum sacrae Caesareae maiestatis et serenissi-
20
morum dominorum archiducum proprium

21
[ Rechts auf der Plica darunter, eigenhändig ] Joannes Kager

22
[ Rechts auf der Plica darunter, eigenhändig ] Rudolphus a Wolfsthurn

36
Rudolf Grebner von Wolfsthurn, Sekretär der oberösterreichischen Hofkanzlei ( Hirn , 109,
37
120, 136, 212; Steiner , 71).

Dokumente