Acta Pacis Westphalicae III C 1,1 : Diarium Chigi, 1639 - 1651, 1. Teil: Text / Konrad Repgen
1646 XI 26

13
1646 XI 26:
Montag. Piove, è da me l’ amb⎝asciator⎠e Nerli, poi l’ amb⎝as
14
ciator⎠e | di Venetia, a pranzo il s⎝ig.⎠ Ridolfi, di poi i deputati | d’ Aq⎝ui⎠ s-
15
grano , a 3 vo dal d⎝uca⎠ di Longav⎝ill⎠a mando il | piego all’ amb⎝as
16
ciator⎠e di Savoia.

Dokumente