Acta Pacis Westphalicae III C 1,1 : Diarium Chigi, 1639 - 1651, 1. Teil: Text / Konrad Repgen
1646 XI 20

28
1646 XI 20:
Dienstag. A 10 è da me l’ amb⎝asciator⎠e Nerli, l’ amb⎝asciator⎠e
29
di Ven⎝eti⎠a va | dal co⎝nte⎠ Pen⎝neran⎠da vien da me il P. guard⎝ian⎠o de’
30
Capp⎝ucci⎠ni, il s⎝ig.⎠ Gio⎝vanni⎠ Giffen,

Dokumente