Acta Pacis Westphalicae III C 1,1 : Diarium Chigi, 1639 - 1651, 1. Teil: Text / Konrad Repgen
1644 II 11

4
1644 II 11:
Donnerstag . Segue pioggia d⎝ico⎠ m⎝essa⎠ vien da me l’ abb⎝at⎠e
5
di | S⎝an⎠ Pantaleo co⎝n⎠ l⎝ette⎠ra di Selingstadt, d⎝on⎠ Franc⎝esc⎠o Herio
6
co⎝n⎠ l⎝ette⎠re di | Hollanda, il sig. Van der Vechen p⎝er⎠ l’ istessi negotii.

Dokumente