Acta Pacis Westphalicae II C 4,1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 4, 1. Teil: 1647-1648 / Wilhelm Kohl unter Mitarbeit von Paul Nachtsheim
224. Salvius an Gyldenklou Osnabrück 1648 April 17/27

23
–/ 224 /–

24

Salvius an Gyldenklou


25
Osnabrück 1648 April 17/27

26
Ausf.: DG 12 fol. 784.

27
Bestätigung des Eingangs des königlichen Reskripts vom 27. März/6. April 1648, dessen Gnaden-
28
beweis ihm, Salvius, hoffentlich zum Guten ausschlagen werde. Der Dank dafür wird folgen.

29
Rätt som posten skulle löpa, fick jagh Eders Majestäts skrifvelse och therhoos
30
Kungliga Majestäts nådebreef af den 27. Martii. Migh borde nu behörligen
31
theropå svara, men efter posten moste ijla, nödgas jagh alt spara till nästa
32
post. Interim tackar jagh Eders Majestät pro benevolo affectu et gratulatione.
33
Kungliga Majestäts nådige meening är godh och större, än jagh hafver meri-
34
terat eller tords förvänta. Men Gudh må nu veta, om thet länder migh till
35
fromma eller icke in tanta discordantium votorum pugna. Sed de his proxime

[p. 420] [scan. 476]


1
plura. Interim beder jagh underdånigsto berätta, at brefvne hafver jagh medh
2
ährevyrdning undfått, och tacksäijlsen skal medh thet första föllja.


3
Beilagen in DG 12:


4
486–493 Avisen

Dokumente