Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
135. Johan Oxenstierna an Rosenhane Osnabrück 1647 Februar 8/18

[p. 265] [scan. 321]


1
–/ 135 /–

2

Johan Oxenstierna an Rosenhane


3
Osnabrück 1647 Februar 8/18

4
Konzept: J. Ox. Slg. A: II, E 921.

5
Abschluß der Satisfaktionsverhandlungen.

6
Altsedan her residente[n] reste härifrån hafve vij hafft göre med d’Avauxes
7
postulato till att ihugkommes i the efftersta clausula. Vij hafve hafft åtskillige
8
project och ordväxlinger, men ingenthere velet adproberes förän seent i
9
afftonse, då en sådan clausula som härhoss finnes ledes thertill. Ther äre
10
och i sjelffva sake[n] någre andringer som med nästa post skole sändes.

11
I dag efftermiddage[n] klochen 2 är skriffterne uthvexlade, underskrefven af
12
secretariis legationum, men secretus articulus af alle fyre keijs. gesanterne
13
sjelfve. Colloquium de gravaminibus är ändet.

14
Hvad vijdare företages, beretter jag effter handen.

Dokumente